Naszym celem jest opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań z punktu widzenia prawnego, funkcjonalnego i ekonomicznego.

Oferujemy usługi w zakresie:

Projektowania instalacji elektrycznych

 • Instalacja zasilania rezerwowego
 • Instalacja zasilania gwarantowanego
 • Instalacja zasilania urządzeń
 • Instalacja gniazd wtykowych 230/400V
 • Instalacja oświetlenia podstawowego
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego
 • Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna
 • Instalacja odgromowa

Projektowania stacji transformatorowych SN/nN

Projektowania instalacji systemów niskoprądowych

 • systemy wczesnego wykrywania pożaru (SSP)
 • systemy sterowania urządzeniami ochrony przeciwpożarowej
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • system okablowania strukturalnego (LAN, WIFI)
 • systemy telewizji dozorowej (CCTV)
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • systemy kontroli dostępu (SKD)
 • systemy rejestracji czasu pracy (RCP)
 • systemy nagłośnienia (AV)
 • systemy detekcji gazów
 • systemy przyzywowe
 • instalacje antenowe (RTV/SAT)

Projektowania systemów BMS

Projektowania instalacji fotowoltaicznych

Kosztorysowania

Nadzorowania

Doradztwa technicznego

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i obsłudze inwestycji budowlanych:

 • mieszkalnych
 • hotelowych
 • biurowych
 • handlowo - usługowych
 • przemysłowych
 • magazynowych
 • kulturowych
 • edukacyjnych
 • szpitalnych
 • związanych z opieką medyczną
 • sportowych
 • rekreacyjnych
 • gospodarstw rolnych

1

Obsługa branżowa w całym
procesie inwestycyjnym.

2

Nadzory autorskie
i inwestorskie.

3

6 lat doświadczenia oraz ponad
600 realizacji.