Zabrze CUS Stalmacha

Projekty budowlane i wykonawcze Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania urządzeń Instalacja gniazd wtykowych 230/400V Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna Instalacja odgromowa Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych Instalacja telekomunikacyjna Instalacja domofonowa Instalacja RTV/SAT Kanalizacja teletechniczna

Czeladź Cechownia

Projekty budowlane i wykonawcze Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania urządzeń Instalacja gniazd wtykowych 230/400V Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna Instalacja odgromowa Instalacja oświetlenia iluminacyjnego Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu okablowania strukturalnego Instalacja systemu telewizji dozorowej Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja systemu sygnalizacji włamania i […]

Sosnowiec MBP

Projekty budowlane i wykonawcze Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania urządzeń Instalacja gniazd wtykowych 230/400V Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna Instalacja odgromowa Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu okablowania strukturalnego Instalacja systemu telewizji dozorowej Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu Instalacja audiowizualna Instalacji fotowoltaicznej

Legnica Budynek Policji

Projekty budowlane i wykonawcze Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania rezerwowego Instalacja zasilania urządzeń Instalacja gniazd wtykowych 230/400V Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna Instalacja odgromowa Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sterowania oddymianiem Instalacja systemu okablowania strukturalnego Instalacja systemu telewizji dozorowej Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja systemu łączności radiowej

Gliwice Dworcowa

Projekty budowlane i przetargowe Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania urządzeń Instalacja gniazd wtykowych 230/400V Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna Instalacja odgromowa Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu okablowania strukturalnego Instalacja systemu telewizji dozorowej Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja systemu wideofonowego Instalacja systemu detekcji gazów Instalacja systemu przyzywowego

Katowice ECO

Projekty wykonawcze instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sygnalizacji pożaru > 2050 detektorów Instalacja okablowania strukturalnego > 450 gniazd RJ45 Instalacja systemu telewizji dozorowej > 155 kamer Instalacja systemu kontroli dostępu > 185 kontrolerów > 210 czytników Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu Instalacja systemu przyzywowego

Katowice Akademia Muzyczna

Projekty budowlane i wykonawcze Instalacji elektrycznych Instalacja zasilania rezerwowegoInstalacja zasilania urządzeńInstalacja gniazd wtykowych 230/400VInstalacja oświetlenia podstawowegoInstalacja oświetlenia awaryjnegoInstalacja uziemienia i ekwipotencjalnaInstalacja odgromowaInstalacja oświetlenia iluminacyjnegoInstalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacji systemów niskoprądowych Instalacja systemu sygnalizacji pożaruInstalacja systemu okablowania strukturalnegoInstalacja systemu telewizji dozorowejInstalacja systemu kontroli dostępuInstalacja systemu rejestracji czasu pracyInstalacja systemu sygnalizacji włamania i napaduInstalacja systemu przyzywowego Instalacji systemu […]

Stadion Opolski

Stadion Opolski

Hala widowiskowo-sportowa „Rogoza” to inwestycja publiczna, przy której pracowaliśmy nad projektami instalacji elektrycznej, instalacji systemów niskoprądowych oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt architektoniczny autorstwa studia

  • Projekt Plus Architekci.

Rybnik Hallera

Rybnik Hallera

Hala widowiskowo-sportowa „Rogoza” to inwestycja publiczna, przy której pracowaliśmy nad projektami instalacji elektrycznej, instalacji systemów niskoprądowych oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt architektoniczny autorstwa studia

  • Projekt Plus Architekci.